Oförsvarligt

Jaha, så fortsätter då den beklämmande försvarscirkusen. Jag vet inte om man skall skratta eller gråta. Aldrig i min vildaste fantasi hade jag kunnat föreställa mig att en moderatledd borgerlig regering skulle bli de som satte sista spiken i försvarets kista, och som därmed med råge överträffar det som skedde 1925. Det känns som att leva i the Bizarro World när man hör v-ledaren Lars Ohly på TV, och han är den som verkar mest sansad i frågan.

Jag har skrivit om det i både dagens och gårdagens NWT.

”Är det ens någon mening att ha kvar försvaret? Överbefälhavaren, general Håkan Syrén, erkände själv i går efter det att han lämnat över sitt förslag om fortsatta nedskärningar till försvarsminister Sten Tolgfors (m), att han var tveksam om Sverige skulle kunna försvaras.”

Vi kommer ju knappast att få någonting kvar – i praktiken bara förband motsvarande en brigad! Sanslöst! Jag tror inte riktigt det har nått ut till svenska folket hur lite som finns kvar av vår ”försvarsmakt”. Vi kan inte skydda vårt territorium, det som borde vara den främsta uppgiften för en statsmakt med våldsmonopol. Allt annat är faktiskt sekundärt.

”Således kommer försvaret att få halvera sina insatsbataljoner till åtta-nio stycken (cirka 8 000 man). Det motsvarar lite drygt en brigad. Fast några brigadövningar görs ju inte längre – däremot har vi en massa brigadgeneraler. 1972 hade armén så mycket som 31 brigader. Det är en exempellös avrustning som skett. Futtiga åtta bataljoner gör varken från eller till. Jämför med vårt grannland Finland som fortfarande kan mönstra över 300 000 man.”

Det duger inte heller som bas för våra internationella insatser. Nu verkar det som politikerna ser det som en antingen-eller-uppgift, men de hör ihop. Ett effektivt insatsförsvar – som faktiskt borde gälla insatser både när och fjärran – hör intimt ihop.

”Om regeringen inbillar sig att man med så litet underlag kan bemanna våra internationella insatser, som dessutom skall öka, så bedrar man sig. Ett så ynkligt litet försvar förmår inte att ha en tillräckligt stor kritisk massa för att öva och motivera personalen, säger en anonym högt uppsatt officer till Svenska Dagbladet. Så vi kommer att få ett försvar som enligt ÖB inte kommer att kunna försvara landet och som i praktiken inte kommer att kunna försörja våra internationella insatser. Vad skall vi då med ett försvar till om det inte klarar av sina två huvuduppgifter?”

Bisarrt är också att följa krypskyttet mellan ÖB och finansdepartementet (via sin handgångne man Sten ”Tomhylsan” Tolgfors). Det var därför man bussade Ekonomistyrningsverket på försvarsmakten. Regeringen har förvandlat försvarspolitiken till en fråga om kronor och ören och inte om vilka uppgifter försvaret faktiskt skall ha.

”Visst kan försvaret ha en ett och annat att lära om ekonomihantering. Men vad varken ESV eller försvarsministern vill erkänna är att mycket av bristerna i försvaret beror på att man under lång tid fått sig tilldelade fler uppgifter än det funnits pengar för. Politikerna har helt enkelt inte velat ta ansvar för sina egna beslut. Det löser man inte genom att låta piskan vina över Högkvarteret.”

ÖB underkänner också – med all rätt – den säkerhetspolitiska ”analys” som den parlamentariska försvarsberedningen gjorde i december. Han ser klarare än politikerna vilka hotbilder som gäller, och för det får han bassning av politikerna. Som jag skriver ”försvarsberedningens betänkande var en världsfrånvänd politiskt korrekt soppa där ”klimathotet” målades ut som det största hotet.” Är det någon seriös analytiker som tar beredningens dravel på allvar? Chefen för Utrikespolitiska Institutet Thomas Ries gör det inte:

De har inte tänkt alls. Den bedömning de gjorde i december var helt undermålig och saknade helt en strategisk analys av Sveriges säkerhetspolitiska miljö.”

”Absolut, ÖB har helt rätt. Och det hänger ihop med två grundläggande faktorer. Det ena är Ryssland, som blivit starkare och allt mer militaristiskt. Det andra rör Arktis, där alla nu bedriver en kapplöpning om områdets tillgångar. Det kan leda till en säkerhetspolitisk miljö som kan beröra Sverige.”

Hur länge kan den här föreställningen fortsätta? General Syrén måste ha masochistiska tendenser för att låta sig förnedras på det här sättet. Lojaliteten mot de försvarsanställda är förvisso berömvärd men smärtgränsen borde vara passerad nu. Klyftan är så djup att det är svårt att se hur den skall kunna överbryggas. Och skulle ÖB sättas under civil förmyndare, som ESV föreslår, så borde han då, om inte förr, ta konsekvenserna och avgå. Låt de världsfrånvända politikerna ta ansvar för den fortsatta avrustningen.

Inte undra på att svenska folkets förtroende för försvarsmakten är lågt. 71 procent anser att beredskapen är ganska dålig eller mycket dålig.

2 Responses to Oförsvarligt

 1. björn carneholm skriver:

  Om man följder den borgerliga politiken vad de har åstadkommit hittills, så är det rätteligen bara att invänta när de bjuder ut försvaret till utländska trupp-grupperingar.
  Varför inte använda kineser el ev serber el ryssar att bevaka gränserna utåt. Och ha amerikanska dito vid kgl slottet. Sverige kan då bli först med ett ”globalt försvar”.

 2. sophiaalbertina skriver:

  Henrik,

  Det är bara att hålla med. Detta är en gigantisk framförallt politisk skandal där ingen SOM vanligt tar något som helst ansvar för någonting. Så går det till i Sverige

  Jag skrev så här i mitt inlägg “Vi har en Försvarsmakt i fullständigt fritt fall” 23 april:

  Det TOTALA byråkratiska vansinnet och inkompetensen fortsätter oförtrutet inom försvaret och har nått nya höjder – hur nu det är möjligt! Det borde vara värt ett pris i sig!

  Vi hat nu ett försvar som FORTFARANDE kostar omkring 42-43 Miljarder kr/år, som INTE klarar av NÅGONTING EGENTLIGEN – INTE att försvara Sverige, med stor möda så lyckas man sätta upp ett utlandsförband genom att brandskatta andra förband på material (bl.a. NBG), man skickar en amfibietrupp som måste specialutbildas (3 månader) på fordon som de aldrig har använt och på grund av detta så kan man inte hålla den insatts tid som man lovat EU osv. osv. i all oändlighet.

  Och som jag sagt tidigare: om man jämför med vårt kära broderland i öster (Finland alltså) så är det bara att gråta blod i jämförelse hur mycket REALT försvar Finland lyckas klämma fram med HALVA kostnaden jämfört med Sverige. Och där KAN MAN försvara sitt land.

  Och nu skall alltså allt luftvärn skrotas för våra insatsförband – vi är i praktiken tillbaks på 1800 talet vad det gäller luftskyddet för fotsoldaterna. Gotland är totalt utan försvar (Ryssland och gasledning någon?) etc.

  Och nu har det blivit ÄNNU värre vilket i sig är en prestation!

  ALLT ÄR TOTAL KAOS OCH “INGET ÄR HELIGT”! Jo en sak, det skall sparas och läggas ner överallt UTOM I SJÄLVA HÖGBORGEN FÖR DENNA TOTALA INKOMPETENS NÄMLIGEN FÖRSVARSHÖGKVARTERET” Som det så träffande sägs “Ingen bantning av Högkvarteret har diskuterats.”

  Så går det till i dagens Sverige! Och SOM VANLIGT så är det INGEN SOM TAR NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖR NÅGONTING! Inte politikerna i försvarsutskottet eller alla de politiker som deltagit i “försvarsuppgörelserna”, inte staben eller högkvarteret eller ÖB.

  Nä, och som vanligt i Sverige, så ÄR NU de personer som medverkade till och beslutade om detta totala vansinne och sönderfall, “bekymrade” över att verkligheten ser ut som den gör och att de byråkartiska planerna/mallarna och modellerna har blivit störda. Och SAMMA personer skall NU ansvara för att det hela “rättas till”. Fan trot!

  Avgå någon???????

  För att citera vad jag skrev tidigare i mina inlägg:

  “Det finns en gräns för hur länge man kan ha tålamod med inkompetens och vanskötsel. Och den gränsen har nu med råge passerats!

  Lägg ner “skiten”!

  Varför skall vi betala 42-43 000 000 000 kr/år för något som för det första inte klarar av sina uppgifter (att försvara Sverige) och som så TOTALT missköts av de som är satta att styra och leda verksamheten. OCH DÄR INGEN FÖRBÄTTRING SKER! Utan tvärtom så blir eländet bara värre och värre och dyrare för varje år.Man kan inte leka med, och begära att människor skall offra liv och lem för en verksamhet som leds av sådana inkompetenta “intelligens befriade” personer.

  Det är dags att säga ifrån! Det får vara slut på lekstugan nu!

  Men det blir nog svårt – i Sverige är det vanliga ju att INGEN TAR NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖR NÅGONTING. Utom att höja sina egna löner och förmåner.

  Vi har sedan länge passerat banana republic stadiet. Där finns det åtminstone vissa gränser för inkompetensen och korruptionen. Och man låtsas inte som om att det skulle vara på något annat sätt än det är.

  Och jag tycker fruktansvärt synd om alla de kunniga och kompetenta personer som trotts allt finns på “lägre” nivå inom försvaret och som måste stå ut med all denna totala inkompetens på högre nivå.”

  Och detta har naturligts bara förstärkts av den senaste utvecklingen som tyvärr är helt förutsägbar med det ledargarnityr vi har idag.

  Så jag upprepar: lägg ner skiten och börja om från början med helt ny uppsättning politiker och folk i försvarsledningen som begriper någonting ÖVERHUVUDTAGET. Där ALLA nuvarande och förutvarande politiker och försvarsfolk totalt RENSAS UT och får avsked på grått papper.

  Och det blir inte något SNACK om avgångsvederlag eller dylikt – Har man så totalt vansköt sin uppgift och försatt Sverige i denna kris så är man inte värd ett ruttet öre – bokstavligen

  Och så här skrev i mitt inlägg Vi har en Försvarsmakt i fullständigt fritt fall – 2, den 24 april:

  Som ett komplement till mitt tidigare inlägg om försvaret (“Vi har en Försvarsmakt i fullständigt fritt fall”) så kommer här DEN TOTALT FARSARTADE och osannolika beskrivningen av hur det går till när de stackars värnpliktiga kommer ut på förbanden och möter den verklighet som råder I DAG inom försvaret

  “Men många får bittert erfara den knapra verkligheten på plats. Rådsordföranden berättar om P 4 i Skövde där elva stridsvagnsbesättningar mönstrades in, men där det bara fanns fem stridsvagnar.

  – Så resterande sex besättningar fick bli skyttesoldater och gå runt med AK5:a i skogen. Det fick de veta först när de blev uppställda på kaserngården, säger Björn Dahlén.

  Motivationen minskar när de värnpliktiga känner sig som en ekonomisk belastning snarare än en resurs. Nytt spargrepp för i år är att de får sluta en månad i förtid – efter tio i stället för elva. I flottan får rekryterna hålla sig på land, i armén ska skjutövningar genomföras med tomma magasin.

  – De får inte den utlovade och förväntade utbildningen, det är där skon klämmer.”

  Så nu räcker inte ens pengarna till lösplugg!

  Kommentar överflödig – Försvarshögkvarterets och politikernas totala inkompetens har för länge sedan passerat Monte Phyton nivån! Ja menar deras “Department of Silly Walks” är ju ett under av effektivitet och organisation i jämförelse med staben, högkvarteret och försvarsdepartementet.

  Men vi har ju fortfarande vaktparaden (än så länge) som kan skrämma lede fi genom att spela någon käck marsch eller så.

  Det är alltså detta vi får för 43 miljarder per år – TORRSIM och TOMMA MAGASIN!

  Som jag sa i mitt förra inlägg:

  Så jag upprepar: lägg ner skiten och börja om från början med helt ny uppsättning politiker och folk i försvarsledningen som begriper någonting ÖVERHUVUDTAGET. Där ALLA nuvarande och förutvarande politiker och försvarsfolk totalt RENSAS UT och får avsked på grått papper.

  Och det blir inte något SNACK om avgångsvederlag eller dylikt – Har man så totalt vansköt sin uppgift och försatt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: